Error message
Error message

PHIẾU KHẢO SÁT

1. Cán bộ, chiến sĩ có gây phiền hà, sách nhiễu đối với anh/chị trong quá trình giải quyết công việc không?
 • Không
2. Trụ sở cơ quan giải quyết công việc gọn gàng, sạch sẽ, có đủ chỗ ngồi?
 • Rất hài lòng
 • Hài lòng
 • Bình thường
 • Không hài lòng
 • Rất không hài lòng
3. Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại cơ quan, đơn vị Công an có đầy đủ, hiện đại, dễ sử dụng?
 • Rất hài lòng
 • Hài lòng
 • Bình thường
 • Không hài lòng
 • Rất không hài lòng
4. Thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ, chính xác, dễ thấy ?
 • Rất hài lòng
 • Hài lòng
 • Bình thường
 • Không hài lòng
 • Rất không hài lòng
5. Cán bộ chiến sĩ có thái độ giao tiếp lịch sự, tuân thủ đúng quy định trong giải quyết công việc?
 • Rất hài lòng
 • Hài lòng
 • Bình thường
 • Không hài lòng
 • Rất không hài lòng
6. Cán bộ, chiến sĩ có hướng dẫn kê khai hồ sơ tận tình, chu đáo, dễ hiểu, chú ý lắng nghe ý kiến và giải thích đầy đủ thắc mắc của người dân, tổ chức?
 • Rất hài lòng
 • Hài lòng
 • Bình thường
 • Không hài lòng
 • Rất không hài lòng


Error message

Mã QR Code khảo sát | Công An Đăk Nông